ایران پرسمان
پزشک زن فلسطینی که یک تنه به دل خطر زد
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 18:27:22
ایران پرسمان - آخرین خبر /احتمالا فیلم پزشک زن فلسطینی که یک تنه برای نجات انسانی که توسط تک تیراندازهای اسرائیلی مورد هدف قرار گرفته بود به کمک او شتافت را دیده باشید. در این گزارش امیره عسولی از آن موقعیت می‌گوید.

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/1094102/پزشک-زن-فلسطینی-که-یک-تنه-به-دل-خطر-زد
بستن   چاپ