ایران پرسمان
یادداشت پسر سیدحسن خمینی به مناسبت دوم خرداد 76
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 09:31:28
ایران پرسمان - جماران / سید احمد خمینی در یادداشتی در فضای مجازی منتشر کرده، نوشت: برای کسانی که «نیم نسل» بزرگتر اند، علاوه بر آن، دوم خرداد یک خاطره بزرگ است. و نسل ما که خود، آن خاطره ها را لمس نکرده است، آن را از زبان بزرگ هایش شنیده است.
سید احمد خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دوم خرداد برای نسل ما یک گفتمان اجتماعی و سیاسی است. گفتمانی که از جامعه مدنی به مردم‌سالاری دینی رسید و همواره بر محوریت نقش مردم در حکومت دینی تأکید دارد.
و اما برای کسانی که «نیم نسل» بزرگتر اند، علاوه بر آن، دوم خرداد یک خاطره بزرگ است. و نسل ما که خود، آن خاطره ها را لمس نکرده است، آن را از زبان بزرگ هایش شنیده است.
امروز در سالروز آن حادثه بزرگ، بسیار به جاست که از قهرمان اصلی آن یاد کنیم و از خدا بخواهیم که او را با سلامت و صحت قرین دارد.
پی نوشت: دوم اسفند نود و هشت

http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/290971/یادداشت-پسر-سیدحسن-خمینی-به-مناسبت-دوم-خرداد-76
بستن   چاپ