ایران پرسمان
بهداشت عمومی انگلیس: اثربخشی آسترازنکا به 90 درصد می‌رسد
سه شنبه 4 خرداد 1400 - 03:58:11
ایران پرسمان - فارس /جدیدترین مطالعه بهداشت عمومی انگلیس نشان داد، اثربخشی دو دز از واکسن آسترازنکا در جلوگیری از کرونا به 90 درصد می‌رسد.
به نقل از دیلی‌میل، جدیدترین مطالعه بهداشت عمومی انگلیس نشان داد، اثربخشی دو دز از واکسن آسترازنکا در جلوگیری از بیماری علامت‌دار به 90 درصد می‌رسد.
ندیم زهاوی، مسئول کارگروه واکسن انگلیس یافته‌های جدید را تحسین کرد و گفت: تجزیه و تحلیل داده‌های دنیای واقعی نشان داد که واکسن انگلیسی به اندازه دو دز واکسن فایز موثر است و اثربخشی دارد. 
وی افزود تنها سلاحی که به کنترل و مهار همه‌گیری کمک می‌کند واکسن است و بررسی‌های جدید لزوم دریافت هر دو دز واکسن را برجسته می‌کند. 
کارشناسان باور دارند، دریافت دز دوم برای اطمینان از داشتن شدیدترین محافظت ممکن بسیار حیاتی است.
محقق ارشد تحقیقات بهداشت جهانی در دانشگاه ساوتهمپتون گفت: دیدن اطلاعات واکسن آسترازنکا اطمینان بخش است؛ اثربخشی این واکسن در برابر موارد علامت‌دار کووید 19 پس از دریافت کامل هر دو دز بسیار زیاد است.

ایران پرسمان


http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/291180/بهداشت-عمومی-انگلیس--اثربخشی-آسترازنکا-به-90-درصد-می‌رسد
بستن   چاپ