ایران پرسمان
پروژه های شاخص منطقه 9
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 12:23:52
ایران پرسمان - میدانگاه هاشمی , کوچه رنگی قدیانی ,خیابان اجتماعی ، پارک آموزش ترافیک و همچنین آثاری هنری حجمی در دست احداث تنها بخشی از پروژه های شاخص منطقه 9 هستند که یا در دسترس شهروندان قرار گرفته و یا به زودی آماده بهره برداری می شوند.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1ri

ایران پرسمان

پروژه های شاخص منطقه 9

ایران پرسمان

پروژه های شاخص منطقه 9

ایران پرسمان

پروژه های شاخص منطقه 9

ایران پرسمان

پروژه های شاخص منطقه 9

http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/291222/پروژه-های-شاخص-منطقه-9
بستن   چاپ