ایران پرسمان

آخرين مطالب

ایرج طهماسب و دیگر هیچ تحلیل روز

ایرج طهماسب و دیگر هیچ
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سعیده‭ ‬خدابخش‭: ‬ایرج‭ ‬طهماسب‭ ‬نام‭ ‬آشنایی‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬دیروز‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬است،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬بخواهیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نظر‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬نظر‭ ‬مخاطب‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنند‭ ‬باید‭ ‬نام‭ ‬بلند‭ ‬آوازه‭ ‬عالیجناب‭ ‬طهماسب‭ ‬نظرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬کند‭. ‬
طهماسب‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬و‭ ‬ری‭ ‬اکشنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گپ‭ ‬زدن‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬بخواهد‭ ‬عروسکی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شخصیتی‭ ‬برای‭ ‬تماشاگر‭ ‬بسازد‭ ‬خودش‭ ‬ارتباط‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬درستی‭ ‬با‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬کاراکترهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در"‭ ‬مهمونی"‭ ‬برای‭ ‬تماشاگر‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بسته‭ ‬تلویزیونی‭ ‬صورت‭ ‬طهماسب‭ ‬را‭ ‬می‌بینیم‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬کاراکتر‭ ‬‮«‬بچه‮»‬‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬می‌یابیم‭ ‬که‭ ‬کارگردان‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬ارائه‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬برای‭ ‬پلتفروم‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬این‭ ‬سریال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬نخریده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬عاشق‭ ‬عروسک‭ ‬و‭ ‬دنیای‭ ‬کودکانه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬بزرگسالی‭ ‬است‭. ‬عشقش‭ ‬به‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬تا‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬‮«‬بچه‮»‬‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬دنیای‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بزرگسالان‭ ‬را‭ ‬می‌شناسد‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌کند،‭ ‬طهماسب‭ ‬می‌کوشد‭ ‬که‭ ‬بگوید‭ ‬دنیای‭ ‬کودکان‭ ‬همین‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬بزرگسالان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬می‌کوشیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بزرگسالان‭ ‬قدم‭ ‬برداریم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ته‭ ‬دلمان‭ ‬دوست‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کودکی‭ ‬زندگی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬می‌زنیم‭ ‬که‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بزرگسالان‭ ‬نشویم‭. ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬روانشناختی‭ ‬کاراکترهای‭ ‬عروسکی‭ ‬که‭ ‬طهماسب‭ ‬با‭ ‬همکارانش‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬اجتماعی‭ ‬امروز‭ ‬بسیار‭ ‬پرفایده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پیام‭ ‬اخلاقی‭ ‬که‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬گاردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آدم‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬می‌تواند‭ ‬زهر‭ ‬تبلیغات‭ ‬گل‭ ‬درشت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬محسنات‭ ‬یعنی‭ ‬‮«‬شناخت‭ ‬تماشاگر‮»‬‭ ‬یا‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬بگویم‭ ‬پا‭ ‬گذاشتن‭ ‬آقا‭ ‬مجری‭ ‬دوران‭ ‬کودکیه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬میانسالان‭ ‬و‭ ‬بچه‌ها‭ ‬دیروز‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬فکر‭ ‬می‌کردیم‭ ‬عجب‭ ‬زوجی‭ ‬هستند‭ ‬طهماسب‭ ‬و‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬همین‭ ‬حس‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬با‭ ‬آقای‭ ‬مجری‭ ‬دیروز‭ ‬داریم،‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تعمق‭ ‬و‭ ‬تامل‭ ‬فقط‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬عاشق‭ ‬برمی‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬ایرج‭ ‬طهماسب؟‭ ‬در‭ ‬ستایش‭ ‬این‭ ‬چهره‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مثبت‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بگوییم‭ ‬و‭ ‬بنویسیم‭ ‬گویا‌تر‭ ‬از‭ ‬ری‭ ‬اکشنی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بچه‌ها‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬دارند،‭ ‬او‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬محبوب‌ترین‭ ‬کاراکتر‭ ‬تلویزیونی‭ ‬توامان‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان‭ ‬است‭. ‬پا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬عرصه‭ ‬که‭ ‬می‌گذارد‭ ‬می‌درخشد،‭ ‬تیتراژ‭ ‬می‌خواند‭ ‬تماشاگر‭ ‬لذت‭ ‬می‌برد‭ ‬بازی‭ ‬می‌کند‭ ‬تماشاگر‭ ‬هم‭ ‬سو‭ ‬می‌شود،‭ ‬پیام‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭... ‬چون‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬رد‭ ‬پایی‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬می‌بینیم‭ ‬و‭ ‬صرفا‭ ‬نگاه‭ ‬تعهدآمیز‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬وظیفه‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬نظرها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کند‭. ‬حالا‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬می‌شنویم‭ ‬‮«‬قربونت‭ ‬برم،‭ ‬تو‭ ‬رو‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬گوینده‭ ‬سر‭ ‬کج‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬ببینیم‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬بچه‭ ‬مهمونی‮»‬‭ ‬حرف‭ ‬می‌زند‭. ‬بچه‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬سرکش‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬سرکشی‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬چاشنی‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬بچگی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬اعتراضی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬فکر‭ ‬کنند‭ ‬بدآموزی‭ ‬برای‭ ‬فرزندانشان‭ ‬دارد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ندارد،‭ ‬بچه‭ ‬با‭ ‬بزرگترها‭ ‬در‭ ‬چالشی‭ ‬است‭ ‬مدام،که‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بی‌حد‭ ‬و‭ ‬حصر‭ ‬بزرگی‭ ‬خود‭ ‬بپذیرید‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬معصومیت‭. ‬باید‭ ‬به‭ ‬امثال‭ ‬طهماسب‭ ‬و‭ ‬مرضیه‭ ‬برومند‭ ‬دستمریزاد‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬دارند‭ ‬برای‭ ‬لحظاتی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حجمه‭ ‬بی‌امان‭ ‬روزمره‭ ‬گی‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬معصوم‭ ‬کودکی‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شوند‭ ‬برای‭ ‬لحظاتی‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬کوتاه‭ ‬پرت‭ ‬شویم‭ ‬به‭ ‬کودکی‌مان‭ ‬و‭ ‬فارغ‭ ‬شویم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬خبرهای‭ ‬بی‌رحم‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت،‭ ‬پیش‭ ‬باد‭.....‬

لینک کوتاه:
https://www.iranporseman.ir/Fa/News/376968/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

مهارت زندگی/ چرا درخواست کمک کردن برای بعضی ها دشوار است؟

شما دیگه هیچ وقت کمک نکن

ترفندی برای به دام انداختن موش

رفتار حیوانات در جاده و واکنششون به ماشین ها

باران مصنوعی در چین

شاهد یکی از بهترین شیرجه های داخل آب هستیم!

ذوق زدگی یک گردشگر بعد از بازدید کاخ گلستان در تهران

کلیپی بامزه از آموزش هنرهای رزمی به یک کودک!

تمساح آلبینو دیده بودین؟

مهارت زندگی/ رابطه تان را با این کارها از نو بسازید

نگاه‌های مملو از نفرت یک پدر داغ‌دیده پس از حمله به قاتل کودک و همسرش

اولین روز کاری بدین صورت گذشت

مصاحبه با یک مدیر هتل در ژاپن؛ زنان ایرانی می توانند با مژه زدن پرواز کنند!

چرا برخی روبات ها دوست داشتنی و برخی منفورند؟

شناسایی سیاهچاله ای در حال حرکت برای نخستین بار توسط هابل

خونریزی مغزی نوزادان، به مشکلات بینایی بلندمدت منجر می‌شود

اختراع شگرفی که قدرت انسان را چند برابر می کند

شناسایی سه شی ناشناس پرنده توسط ارتش آمریکا

چین ظرف 48 ساعت با 2 راکت 4 ماهواره به فضا پرتاب کرد

دنباله‌داری به اندازه دو برابر کوه اورست به سمت زمین می‌آید

رصد یک "اسکیمو" در دل فضا

پشت نقابی از لبخند استالین

جایزه «الوند» برای پنجمین دوره فراخوان داد

کتاب‌های دستیاران ترامپ خریدار ندارد

"مسائل پاریسیه"، مستند پرتره استاد مشهور ادبیات که بهترین تصحیح دیوان حافظ کار اوست

بخشی از کتاب/ همه آن قسمت از وجودمان را آشکار می‌کنند که ما پنهانش می کنیم

پاسخی به ادعای عبدالکریم سروش درباره مولانا و ملاصدرا

رجبی دوانی: بی‌میلی به مطالعه از سبک زندگی ترویجی دوران سازندگی شروع شد

طنز با اکبر اکسیر

شرح ابیات سعدی توسط اسماعیل امینی

همکاری وزارتخانه‌های نفت و دفاع در تولید تجهیزات تحریمی صنعت نفت

تذکر نمایندگان به وزیر اطلاعات درباره لزوم دستگیری عوامل ترور شهید صیاد خدایی

سردار سلیمانی: حادثه هفتم تیر عاشورایی برای آگاهی امت و رسوایی نفاق شد

هشدار ایران درباره اولویت آمریکا برای ایجاد آشوب هدفمند در افغانستان

مقام ایرانی: زبان زور بی‌فایده است، با تحریم و تهدید تسلیم نمی‌شویم

نخست وزیر عراق وارد تهران شد

معاون رئیس جمهور: دولت به دنبال ایجاد شرایط بهتر و مطلوب است

خلبان بازنشسته ایرانی-آمریکایی به فروش اطلاعات به چین محکوم شد

نماینده مجلس: فاطمی‌امین تهدید پیامکی از سوی نمایندگان را تکذیب کرد

نماینده مجلس: فشار به وزیر صمت اقدام غلطی است

استقبال رسمی رئیس‌جمهور از نخست‌وزیر عراق

آخرین وضعیت استیضاح وزیر کشاورزی

العربی‌الجدید: الکاظمی به ایران اطمینان می‌دهد که در هیچ اتحادی علیه تهران قرار نخواهد گرفت

جزئیات نشست مشترک معاون رئیس‌جمهور و رییس قوه قضاییه

مجلس، قانون روحانی را تصویب می‌کند؟

دومین پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح انجام شد

یونان نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کرد

امام جمعه تبریز: تجمع ساختارشکنانه‌، حتما نیازمند برخورد قهری است

جزئیات نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه

فرانسه: احیای برجام در دستور کار اجلاس جی-7 قرار دارد